Bảng màu vải thun lụa CD

Bảng màu vải thun lụa CD (hay Vải xược CD) có rất nhiều màu đa dạng và phong phú khác nhau như màu sớ gỗ, tàn thuốc, muối tiêu,… Thường trên cùng một mặt vải có hai màu là kết hợp giữa màu trắng hoặc màu đen với một màu khác. Đôi khi các màu […]

Bảng màu vải thun lụa CD

Bảng màu vải thun lụa CD (hay Vải xược CD) có rất nhiều màu đa dạng và phong phú khác nhau như màu sớ gỗ, tàn thuốc, muối tiêu,… Thường trên cùng một mặt vải có hai màu là kết hợp giữa màu trắng hoặc màu đen với một màu khác. Đôi khi các màu cũng kết hợp ngẫu nhiên với nhau.

Tham khảo một số bảng màu vải thun lụa CD tại Synex

Xem thêm bảng màu vải khác: bảng màu vải kim cương

Xem thêm một số sản phẩm vải tại Synex

{{ content }}
Đánh giá sao

Nguồn tham khảo